Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā, 40st.

 

8. Ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošana.

9. Ekoloģiski tīrīšanas līdzekļi.

10. Saules un vēja enerģijas izmantošanas iespējas.

 • Ilgtspējīgu būvmateriālu priekšrocības un nozīme vides saglabāšanā.
 • Salmu vai kaņepju izmantošana produkta izveidei.
 • Ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi, to gatavošana. Bioloģiski aktīvu vielu izmantošana. 
 • Saules vai vēja enerģijas  izmantošana produkta izveidē. 

Tēmas

1. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas.

2. Biznesa plāna sastādīšanas metodika.

3. Mazā uzņēmuma darbības uzsākšanas rīcības plāns.

 • Komercdarbības formu izvēle, priekšrocības un trūkumi.
 • Uzņēmējdarbības būtība, mērķi un nozīme.
 • Biznesa plāna saturs un prezentēšana.
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana.

4. Zaļais bizness, tā priekšrocības ilgtspējas nodrošināšanā. 

5. Zaļā jeb ekosistēmai draudzīgā biznesa pamatprincipi.

 • Videi draudzīgas uzņēmējdarbības pazīmes.
 • Zaļā biznesa priekšrocības.

6. Dabas resursu iedalījums.

7. Dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi.

 • Dabas resursu raksturojums.
 • Dabas resursu izmantošanas iespējas.
 • Dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nozīme. 

Mācību maksa:

Kursa cena - 180.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (18.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

Larisa Gerasimenoka - profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmumu vadībā un vadītāja kvalifikācija

Rasma Urtāne - sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Inga Karlberga – mg.paed., ekonomikas skolotājs, bakalaurs

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.