Profesionālā angļu valoda mehāniķiem, 80st.

 

Lietišķa sarakste

 • Lietišķa vēstule
 • Servisa profesionālā dokumentācija
 • CV izveide

Elektroniskās datu bāzes

 • Rezerves daļu un aprīkojuma katalogi
 • Elektroniskās mājaslapas

Tēmas

Profesionālās terminoloģijas lietošana mutvārdu komunikācijā

 • Profesionālā terminoloģija

Mutvārdu profesionālā  komunikācija ar darba devēju

 • Komunikācija ar darba devēju

Mutvārdu profesionālā komunikācija ar  klientiem un piegādātājiem

 • Komunikācija ar klientiem
 • Komunikācija ar piegādātāju telefoniski

Angļu valodas gramatiskā struktūra un teikumu veidošana

 • Teikumu veidošana angļu valodā
 • Darbības vārda gramatiskie laiki
 • Prievārdi laika, vietas un veida apstākļu nozīmes izteikšana

Dokumenti un tehniskā dokumentācija

 • Darba līgums
 • Darba drošības instrukcijas
 • Transporta līdzekļu remonta un apkopes instrukcijas

 


Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) - Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary).

 

Mācību maksa:

Kursa cena - 360.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (36.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

AINARS RENDORS, Humanitāro zinātņu grāds filoloģijā

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.