Produkta veidošana un pārdošana, 46st.

 

Klientu vajadzību noteikšana. Pārdošanas kanālu izveide

 • Klientu vajadzību noteikšana, pircēju motivācija
 • Pārdošanas metodes un prasmes
 • Klientorientēcija, vizuālās reklāmas radīšana

Mācību maksa:

 Kursa cena - 207.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (20.70EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Tēmas

Produkta definējums

 • Produkta veidošanās principi
 • Produkta veidojošo elementu  noteikšana un pielietošana
 • Nozares (tūrisms/ lauksaimniecība/ mājražošana/ skaistumkopšana) resursu noteikšana un produktu klāsta veidošana

Cenas veidošanās metodes. Pašizmaksas aprēķins, peļņas noteikšana

 • Izmaksu klasifikācija
 • Produkta pašizmaksas aprēķins
 • Cenu veidošanās stratēģija

 

Produkta izstrādes pamatprincipi un tā dzīves cikls

 • Produkta unikalitāte
 • Produkta ilgtspējas izstrāde
 • Konkurentu noteikšana nozarē
 • Informācijas izvietošana uz iepakojuma

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma piemērošana produkta etiķetes noformēšanā

 • Vizuālā un mutiskā informācijas sagatavošana
 • Produkta demonstrācija
 • Iesaiņojuma, etiķetes un brenda izveides pamatpostulāti

 


Pasniedzējs:

Inga Karlberga – mg.paed.; ekonomikas skolotājs, bakalaurs

Sandra Zeltiņa – soc.zin.maģ. ekonomikā

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.