Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, 24st.

 

12. Mārketinga informācija, to veidi.

13. Informācijas ieguves avoti

 • Mārketinga nozīme uzņēmuma mērķu sasniegšanā.
 • Informācijas veidi, to raksturojums.

14. Izmaksas un to klasifikācija.

15. Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana.

 • Izmaksu veidi,klasifikācija.
 • Pašizmaksas aprēķins.

16. Naudas plūsma.

17. Peļņas vai zaudējuma aprēkins.

18. Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance.

 • Sastāda naudas plūsmu.
 • Peļņas / zaudējuma aprēķins, nodokļu aprēkins.
 • Bilances sastādīšana un novērtēšana.

Tēmas:

1. Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas.

2. Ekonomiskās aktivitātes līmeņa rādītāji.

3.Ekonomiskās sistēmas.

 • Ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumi.
 • Ekonomisko resursu raksturojums.
 • Ekonomiskās aktivitātes līmeņi, to raksturojums.

4. Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas.

5. Komersanta dibināšanas dokumenti.

6. Dokumentu reģistrācijas kārtība.

 • Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas izvēle, prasme salīdzināt.
 • Uzņēmējdarbības būtība, mērķi un nozīme.
 • Dokumentu sagatavošana komersanta reģistrācijai.

7. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība.

8. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Lēmumu pieņemšana un komunikācija.

 • Organizatorisko dokumentu aizpildīšana pēc lietvedības prasībām.
 • Organizatoriskās struktūras veidošana.
 • Lēmumu pieņemšanas metodes.

9. Preču un pakalpojumu iepirkšana.

10. Cenu aptaujas organizēšana.

11. Ārpakalpojumu izmantošana.

 • Iepirkuma tiesiskā bāze.
 • Tirgus un patērētāja izpēte.
 • Ārpakalpojuma priekšrocības un trūkumi.

Mācību maksa:

 Kursa cena - 108.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (10.80EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

Rasma Urtāne - sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

Inga Karlberga – mg.paed., ekonomikas skolotājs, bakalaurs

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.