Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem, 40st.

 

18. Kritiskās domāšanas pamatprasmes.

19. Analīzes veikšana.

 • Kritiskās domāšanas jēdziens. Nepieciešamība.
 • Kritiskās domāšanas pamatprincipi, analīze,  veselā uzbūves principi, korelācija, salīdzināšana.

20. Pārlūkprogrammu izmantošana un informācijas meklēšana.

21. Informācijas avoti, plūsma un uzticamība.

22. Fakti un viedokļi.

23. Privātā un publiskā uzticamība.

24. Identitātes patiesas un nepatiesas.

 • Pārlūkrogrammu atšķirības un izvēles vajadzības.
 • Nosauc informācijas avotu grupas, raksturo to uzticamības līmeni.
 • Atšķirības starp privāto un publisko informāciju.
 • Metožu izvēle , lai noskaidrotu vai pārbaudītu informācijas avotu identitāti.

25. Viltus ziņas, galvenās pazīmes, to atpazīšana.

26. Viltus ziņu veidošana un izplatīšana.

 • Darbs ar informācijas avotu, viltus ziņu atpazīstamība.
 • Viltus ziņu rašanās un izplatīšanas iemesli. 

27. Pamatpasākumi savu ierīču aizsardzībai.

28. Pamatpasākumi savu datu aizsardzībai.

29. Privātās informācijas neizpaušana internetā.

 • Drošības konfigurāciju ierīcēm, programmām.
 • Paroļu izmantošana, to maiņa.
 • Privātās informācijas izpaušana.
 • Viedokļa izteikšana. Stils, saturs un ētikas principi. 

Tēmas

1. Nauda, tās veidi un fumkcijas.

2. Ārvalstu valūtas un norēķini ārzemēs.

3. Cenas un inflācija.

 • Naudas funkcija, veidi, rašanās avoti.
 • Valūtas būtība, kursa svērstības.
 • Drošības prasības iepirkumiem internetā.
 • Cenu veidošanās metodes. Naudas vērtības izmaiņas inflācijas ietekmē.

4. Personīgās finanses, ienākumi, uzkrājumi.

5. Kredīti un parādi.

 • Ienākuma avotu raksturojums,karjeras iespējas,bruto un neto ienākumi.
 • Uzkrājumu veidošanas pamati.
 • Kredīti, to veidi.
 • Finanšu darījumu līgumi.

6. Ekonomiskās situācijas izmaiņas, loma un ietekme.

7. Patērētāju tiesības un pakalpojumu drošība.

8. Nodokļi un sabiedriskie izdevumi.

 • Ekonomisko un finanšu faktoru ietekme uz valsts un privātpersonu finanšu stāvokli.
 • Patērētāju tiesības, rīcība pārkāpumu gadījumos.
 • Nodokļu un dažādu valsts atbalstu pasākumu saistība, deklarāciju iesniegšana un sagatavošana.

9. Sociālās apdrošināšanas sistēmas finansēšana.

10. Sociālās apdrošināšanas pabalsti.

11. Pensiju sistēma.

 • VSOI, sociālās apdrošināšanas sistēma, iedzīvotāju loma sociālājā apdrošināšanā, solidaritātes princips.
 • Sociālo pabalstu aprēķina sistēma.
 • Pensijas provizoriskais aprēķins.

12. Riski, attieksme pret tiem.

13. Apdrošināšanas sistēma.

14. Polises cenas noteikšana.

15. Nodokļu atvieglojumi.

 • Spēja noteikt savus finanšu riskus.
 • Apdrošināšanas principi.
 • Izvērtēt apdrošināšanas veidu daudzveidību.
 • Polišu cenu veidošana.
 • Atvieglojumi fiziskām un juridiskām personām.

16. Fizisko personu maksātnespējas un bankrotēšanas procesa būtība Latvijā.

17. Maksātnespējas iestāšanās situācija.

 • Maksātnespējas un bankrota procedūras.
 • Atpazīt maksātnespējas iestāšanās situāciju.

Mācību maksa:

 Kursa cena - 180.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (18.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

Sandra Zeltiņa – soc.zin.maģ.ekonomikā

Ilona Varņecka - grāmatvedis, vidējā profesionālā izglītība, profesionālās izglītības skolotāja kvalifikācija

Larisa Gerasimenoka - profesionālais bakalaura grāds komercdarbībā un uzņēmumu vadībā un vadītāja kvalifikācija

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.