Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā, 60st.

Tēmas

Profesionālā nozares terminoloģija angļu valodā

  • Profesionālie nozares termini angļu valodā
  • Profesionālo nozares angļu valodas terminu izmantošana

Darbs ar nozares datorprogrammām angļu valodā

  • Datorprogrammās lietojamie tehniskie termini angļu valodā
  • Datorprogrammu izmantošana

Elektroenerģētikas nozares tehniskās dokumentācijas tulkošana

  • Nozares tehniskās literatūras analīze
  • Nozares tehniskās literatūras tulkošana no angļu valodas uz valsts valodu

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) - Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary). Vidējā izglītība vai 2.kvalifikācijas līmenis nozarē.

 

Mācību maksa:

Kursa cena - 270.00EUR 

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (27.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

AINARS RENDORS, Humanitāro zinātņu grāds filoloģijā

 

Apmācību norise:

  • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
  • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.