NĀC MĀCĪTIES

SIA “Dialogs AB” Mācību centrā! 

 

1-3 reizes nedēļā, t.sk., darba dienu pēcpusdienās plkst. 15.00- 18.00 vai darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās plkst. 9.00-17.00


6.kārtā piedāvājam mācības izglītības programmās:


Kompetence

Digitālo kompetenču līmenis

Prasības iepriekšējai izglītībai/ Priekšzināšanu līmenis

Izglītības programmas nosaukums,

ak. stundu skaits

Mācību maksa, EUR

Līdzmaks-ājums 10%, EUR*

Multimediju dizains

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Corel Draw Graphics, 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati finanšu vadības lēmumu pieņemšanā (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati finanšu vadības lēmumu pieņemšanā (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Digitālais mārketings

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Digitālais mārketings, 160

400.00

40.00

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Pamatizglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Datorzinības (bez priekšzināšanām) komercdarbībā nodarbinātajiem, 160

512.00

51.20

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 4

Pamatizglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām) (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 4

Pamatizglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Digitālās prasmes (ar priekšzināšanām (NEKLTĀIENE), 160

512.00

51.20

Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes; priekšstats par  ekonomikas pamatprocesiem

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Komunikācija un sadarbība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes; priekšstats par  ekonomikas pamatprocesiem

Elektroniskās komercijas pamati uzņēmējdarbības attīstībai (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes, MS Excel pamatzināšanas

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām) (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (ar priekšzināšanām) (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām) (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez priekšzināšanām) (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis), 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 4

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Mobilo lietojumu programmēšanas pamati (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

400.00

40.00

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes, grāmatvedības pamati

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes

Java programmēšanas pamati, 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes

JavaScript programmēšanas pamati, 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes

WEB programmēšanas pamati (KLĀTIENE, ATTĀLINĀTI), 160

512.00

51.20

Programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes

WEB programmēšanas pamati (NEKLĀTIENE), 160

512.00

51.20

Informācijas apstrāde/ Informācijas un datu pratība (DigiComp ietvars)

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/  Datora lietošanas pamatprasmes

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 48

216.00

21.60

Digitālā projektu vadība

Vidējs līmenis 3

Vidējā izglītība/ Datora lietošanas pamatprasmes

Agile projektu vadības pamati, 160

512.00

51.20

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.