NĀC MĀCĪTIES SIA “Dialogs AB” Mācību centrā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)! Nākamā, 5.kārta, un pieteikšanās mācībām gaidāma 2020. gada otrajā ceturksnī

4. kārtā piedāvājam mācības neformālās izglītības programmās:

Izglītības programmas nosaukums, stundu skaits

Pasniedzēji

Nodarbību laiki

Kopējā mācību maksa* (EUR)

Līdz-maksājums 10%* (EUR)

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (ar priekšzināšanām); 60st.

Aigars Vintišs, Jolanta Račika

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

270.00

27.00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (bez priekšzināšanām); 80st.

Aigars Vintišs, Jolanta Račika

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

360.00

36.00

JAVA programmēšana; 40st.

Aigars Vintišs

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Digitālais mārketings (ievadkurss); 40st.

Tatjana Titareva

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (bez priekšzināšanām); 28st.

Iveta Mihailina

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

126.00

12.60

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (ar priekšzināšanām); 70st.

Arnis Puksts

1x nedēļā, darba dienā, plkst. 18.10-21.00

315.00

31.50

Kiberdrošība; 42st.

Arnis Puksts

1x nedēļā, darba dienā, plkst. 18.10- 21.00

189.00

18.90

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem; 40st.   

Sandra Zeltiņa, Ilona   Varņecka, Larisa Gerasimenoka

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Produktu veidošana un pārdošana; 46st.

Sandra Zeltiņa, Inga Karlberga,

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

207.00

20.70

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai; 24st.

Sandra Zeltiņa, Larisa Gerasimenoka, Rasma Urtāne, Inga Karlberga

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

108.00

10.80

Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā; 40st.     

Inga Karlberga, Larisa Gerasimenoka, Rasma Urtāne

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Elektroenerģijas nozares terminoloģija angļu valodā; 60st.

Ainars Rendors

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

270.00

27.00

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem; 80st.

Ainars Rendors

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

360.00

36.00

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. 

 

Nākamā, 5.kārta, un pieteikšanās mācībām gaidāma 2020. gada otrajā 

 

Pieteikšanās:

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 •   ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Mācību maksa:

 •  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 •  mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas:

Cits atbalsts:

 •  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 •  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās kārtība:

 •   katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās oktobrī,
 •   katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 •   pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē,
 •   ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 •   pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 •  lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

Mācību organizācija:

 •  mācības pēc pieteikšanās 2019. gada maijā-jūnijā projektā tiks uzsāktas 2019. gada jūlijā,
 •  mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros un brīvdienās, un tās var apvienot ar darbu,
 •  mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 •  mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, iepazīsties ar piedāvājumu nākamreiz,
 • katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai karjeras konsultantu tuvākajā NVA filiālē,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.