Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība (ar priekšzināšanām), 70st.

 

Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) - Vidējā izglītība, vēlama izpratne par jurisprudenci un/vai informācijas tehnoloģijām; vēlama augstākā izglītība un pieredze darbā ar fizisko personu datiem.

 

 

Mācību maksa:

Kursa cena - 315.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (31.50EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Tēmas

Privātuma aizsardzības attīstība un būtība; pieļaujamā iejaukšanās privātumā; sekas, ja privātumā iejaucas prettiesiski

 • Privātuma aizsardzības attīstība
 • Būtiskas datu aizsardzības definīcijas
 • Datu apstrādē iesaistītie subjektiDatu
 • apstrādes nolūki, tiesiskie pamatojumi un īpašo kategoriju datu apstrāde
 • Informēšanas pienākums un citas datu subjekta tiesības
 • Uzraudzība un sodi

Informācijas tehnoloģiju izmantošana fizisko personu datu aizsardzībā un adekvātas informācijas drošības organizēšana

 

 • Informācijas tehnoloģiju būtiskie jēdzieni un pamata darbība
 • Datortīkla un tīmekļa darbība un darbības pamata elementi
 • Informācijas pārvaldība - lokāli un attālināti
 • Informācijas drošības pārvaldība
 • Jaunu informācijas sistēmu ieviešana

Datu aizsardzības speciālista veicamās funkcijas, pārziņa un citu datu apstrādē iesaistīto pienākumi un tiesības, pārrobežu datu plūsmas organizēšana, datu aizsardzības sistēmas ieviešana.

 • datu apstrādes principu piemērošana praksē
 • datu apstrādes nolūku reģistrs
 • Pārziņa un apstrādātāja savstarpējās attiecības
 • Kopīgo pārziņu savstarpējās attiecības
 • Datu nodošanas ārpus Eiropas Savienības tiesiskie aspekti
 • Ietekmes novērtējuma veikšana
 • incidentu izmeklēšana
 • Datu aizsardzība pēc noklusējuma un datu aizsardzība kā sistēma

Pasniedzējs:

ARNIS PUKSTS, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, juriskonsulta kvalifikācija, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.