Kiberdrošība, 42st.

 

Kiberdrošības pārvaldības dokumentācijas nozīme un izstrāde

 • Kiberdrošības dokumentācijas nozīme
 • Kiberdrošības dokumentācijas izstrāde

Tēmas

Informācijas tehnoloģiju darbība un nozīme

 • Informācijas tehnoloģiju darbības pamata principi
 • Informācijas tehnoloģiju iespējas un ierobežojumi
 • Informācijas drošība (kiberdrošība)

Informācijas resursu pārvaldība

 • Informācijas resursi un to nozīme
 • Informācijas resursu klasifikācija

Apdraudējumi un riska analīze

 • Informācijas drošības apdraudējumi, to veidi un ietekme
 • Riska analīzes nozīme kiberdrošības pārvaldībā
 • Riska analīzes metodes, to stiprās un vājas puses
 • Riska analīze kā process

Informācijas drošības pārvaldības līdzekļi un metodes

 • Informācijas drošības pārvaldības rīki un metodes
 • Informācijas drošības pārvaldības rīku un metožu izvēle

Mācību maksa:

Kursa cena - 189.00EUR 

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (18.90EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

ARNIS PUKSTS, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, juriskonsulta kvalifikācija, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.