Java programmēšana, 40st.

Tēmas

Ievads

Ievads, programmēšanas jomā. OOP koncepcijas. Java pamati: datu tipi un to izmantošana. Java klases un objekti, definīcija, identitāte.

 

Datu tipi

Datu tipi, programmā definētie veidi (veselie skaitļi, skaitļi ar peldošo komatu, string, masīvi, objekti). 

 

Operatori, nosacījumu teikumi

Teorija par matemātiskajiem un piešķirtajiem operatoriem, loģiskajām operācijām. Plūsmu kontrole (if/else un switch-case)

 

Cikli, masīvi, kolekcijas

For, while, do – teorija un praktiskais pielietojums. Break un continue. Masīvi (viendimensijas, daudz-dimensijas), objektu kolekcijas (Collections).

 

Java JDK API izmantošana

GUI Forms, elementu paneļu izmantošana, elementu īpašību apstrādāšana. Peles pārvaldība.

 

Metodes un Klases

Metožu uzklāšana atvasinātajās klasēs (overriding), lauku paslēpšana. Polimorfizma, inkapsulācija. Saskarnes: paplašināšana, ieviešana. 

Klases lauku inicializācija, konstruktori, „this()“ izpausme. Abstraktās klases un metodes, saskarnes.

 

Kļūdu apstrāde

Izņēmumu (exception) mehānizms. Try / catch / finally / throw Exception klašu ģimene (NullPointerException, ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ClassCastException).


Mācību maksa:

 Kursa cena - 180.00EUR 

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (18.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu

Pasniedzējs:

AIGARS VINTIŠS, Datorzinātņu bakalaura grāds lietišķajā programmēšanā un lietišķās programmēšanas inženiera kvalifikācija

 

Apmācību norise:

  • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
  • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
  • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.