DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (ar priekšzināšanām), 60st.

Tēmas

 1. Tabulu veidošana un datu formatēšana
 2. Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 3. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 4. Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai
 5. Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem
 6. Datu analīzes veikšana un statistika
 7. Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas
 8. Diagrammas pielāgošana
 9. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem optimālākai informācijas atrašanai un izmantošanai
 10. Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde
 11. Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem

 


Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei; Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā; Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas; Apjomīga datu saraksta kārtošana; Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtrus; Nosaukuma piešķiršana šūnai un šūnu apgabalam, nosaukuma rediģēšana; Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai; Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana; Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai; Teksta funkciju izmantošana; Datuma un laika funkciju izmantošana; Loģisko funkciju IF veidošana; Datu organizēšana līmeņos, aprēķinot starpsummas un kopsummas; Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana; Citu funkciju izmantošana; Masīva funkcijas izmantošana; Funkcijas SUMIFS izmantošana; Formulu un funkciju attēlošana; Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana; Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu; Kļūdu meklēšana formulās un to labošana; Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām; Importēto datu transformēšana un pielāgošana; Saites veidošana starp divu darbgrāmatu/failu šūnām; Datu validācijas izmantošana, korektai datu ievadei; Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā; Scenāriju veidošana atšķirīgu aprēķina rezultātu iegūšanai; Rīka Goal Seek izmantošana reversai vēlamo aprēķina rezultātu sasniegšanai; Dinamiska grafika sastādīšana, izmantojot atšķirīgus ievades datus; Pievienojumprogrammas Solver izmantošana optimālo risinājumu meklēšanai; Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai; Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana; Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu; Rakurstabulas rediģēšana un formatēšana; Rakursdiagrammas veidošana; Diagrammas veidnes izveidošana; Diagrammas tendences līknes pievienošana; Diagrammas veidošana, izmantojot kombinētos datu apgabalus; Hipersaite uz esošu failu; Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu; Hipersaite uz dokumentu; Hipersaite uz e-pasta ziņojumu; Komentāra pievienošana, rediģēšana un dzēšana; Izmaiņu reģistrēšana, izmaiņu akceptēšana un noraidīšana; Darbgrāmatas koplietošana; Vairāku darbgrāmatu apvienošana; Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli; Datu uzskaites faila nosūtīšana, izmantojot e-pasta ziņojumu; Datu uzskaites faila saglabāšana tīmekļa lapas formātā; Datu uzskaites faila saglabāšana PDF formātā

 

Mācību maksa:

Kursa cena - 270.00EUR 

 •  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% (27.00EUR) ir strādājošā līdzmaksājums
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu  

Pasniedzējs:

AIGARS VINTIŠS, Datorzinātņu bakalaura grāds lietišķajā programmēšanā un lietišķās programmēšanas inženiera kvalifikācija

 

Apmācību norise:

 • Apmācības klātienē notiek Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā)
 • 1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00
 • Papildus materiāli, pildāmie uzdevumi u.tml. elektroniski

 

Pieteikties (papildus informācijas saņemšanai):

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.