Inese Ozola

Ekonomiste, sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē. Pedagoga sertifikāts. Aktīvi piedalās tālākizglītības kursos un semināros. Vairāk kā 30 gadu profesionālā pieredze loģistikas un tirdzniecības sfērā gan kā prečzinim, gan kā veikala vadītājai, juristei, personāla daļas vadītājai. Kopš 2003.gada darbojas kā lektore augstskolās, koledžās u.c.

Arnis Puksts

Sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds vadībzinātnē, ar specializāciju informācijas sistēmu analīzē.  Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, kvalifikācija – juriskonsults. Kopš 2009.gada iegūts personas datu aizsardzības speciālista sertifikāts, kvalifikācijas celšanai regulāri apmeklēti dažādi vietēji un starptautiski informācijas drošībai veltīti kursi un konferences, piemēram, 2016.gada starptautiskā konference IBM InterConnect 2016.

 


Aigars Vintišs

Datorzinātņu bakalaura grāds lietišķajā programmēšanā un lietišķās programmēšanas inženiera kvalifikācija. Papildus ir ieguvis tiesības veikt pedagoģisko darbību. Vairāk kā 20 gadu praktiskā darba pieredze datoru un perifērijas ierīču, datortīklu uzturēšanā un remontdarbos. Lietotāju konsultēšana un apmācība. Uz Web tehnoloģijām bāzētu programmproduktu izstrādes un ieviešanas pieredze.

 

Andrejs Plociņš

Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs. Informātikas pasniedzēja kvalifikācija. Vairāk kā 10 gadu pieredze informātikas pasniegšanā. Eksperts mācību priekšmetos: Datoru tīkli, Datortehnika, Datoru montāža, Datorzinības, Elektrība un elektrotehnika, Mājas lapas izstrāde. LATA (Latvijs Atvērto tehnoloģiju asociācijas) biedrs.


Tatjana Titareva

Indijā iegūts bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā. Ķīnā iegūts starptautiskais maģistra grāds sabiedrības pārvaldē. 5 gadu pieredze Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā kā Starptautisko projektu nodaļas vadītājai. Vecākā koordinatora pieredze Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Latvijas Prezidentūras ietvaros ES Padomē. Vairāk kā 5 gadu pasniedzējas pieredze darbā ar pieaugušajiem.

 

Māris Veģeris

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Maģistra darba tēma “IT ārpakalpojumu ieviešanas process, riski un ieguvumi”. Pieredze darbā: Jaunu Lietu Interneta produktu attīstība (ERAF projekts kopā ar RTU EEF fakultātes zinātniekiem), IT&T projektos un pakalpojumu attīstībā, zināšanas par datu pārraides tīklu (16 gadi Lattelecom), biznesa analīzes prasmes, projekta priekšmeta, izmaiņu vadība un riska analīze (Valsts Vides dienesta ERAF projekts).

 


Andrejs Lazdiņš

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, Ekonomikas doktors, LLU docents; studiju kursi - Uzņēmējdarbības pamati,  Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, Konfliktu vadīšana uzņēmumā, Uzņēmējdarbība, Komercdarījumi, Uzņēmējdarbība, Praktiskais mārketings.


SIA "DIALOGS AB" MĀCĪBU CENTRS

Investē ZINĀŠANĀS kopā ar mums!