Nākamā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem gaidāma 2019.g. maijā-jūnijā

http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/macibas/

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs mēnesi. Ņemot vērā, ka mācību iespējas projekta laikā var izmantot tikai vienu reizi, aicinām pirms tam izglītības iestādē rūpīgi izzināt izvēlētās izglītības programmas saturu un tēmas, kā arī izvērtēt piedāvāto pasniedzēju kvalifikāciju un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Pēc pieteikšanās mācībām iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu, lai šī gada jūlijā izglītības iestādēs varētu sākties mācību grupu komplektēšana un mācības. Mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām.

 

Pieteikšanās notiek šādās 12 tautsaimniecības nozarēs:

 

 •   tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 •   pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 •   ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 •   drukas un mediju tehnoloģijas;
 •   transports un loģistika;
 •   enerģētika;
 •   ķīmiskā rūpniecība;
 •   kultūra;
 •   būvniecība;
 •   kokrūpniecība;
 •   elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 •   metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

 

Detalizēts mācību saraksts pieejams projekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos.

 

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

Ja kāds no ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka nepieciešams padoms vai karjeras konsultācija turpmākās karjeras veidošanā un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām vēl pirms pieteikšanās izsludināšanas izmantot iespēju pieteikties karjeras konsultācijai pie projekta sadarbības partnera Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem 28 organizācijas filiālēs visā Latvijā.

 

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

 

------------------------------------- 

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 •   ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai
  nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība).

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Mācību maksa:

 •  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 •  mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas:

Cits atbalsts:

 •  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 •  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās kārtība:

 •   katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas,
 •   katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 •   pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē,
 •   ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 •   pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 •   lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

Mācību organizācija:

 •  mācības pēc pieteikšanās 2019. gada maijā-jūnijā projektā tiks uzsāktas 2019. gada jūlijā,
 •  mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros, un tās var apvienot ar darbu,
 •  mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 •  mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, iepazīsties ar piedāvājumu nākamreiz,
 • katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai karjeras konsultantu tuvākajā NVA filiālē,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.

MĀCĪBU IESPĒJAS

Pieejamo mācību veidi:

 •  profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību,
 •  profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 •  neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu,

  Detalizēts piedāvāto mācību saraksts pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv