SIA “Dialogs AB” Mācību centrs piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nākamā, 5.kārta, un pieteikšanās mācībām gaidāma 2020. gada otrajā ceturksnī)

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

·        Latvijas pašvaldībām,

·        izglītības iestādēm,

·       Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 

·       profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

·       ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

·       neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

·       vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

·       ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 

·       mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums

·       nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

·       pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

·       karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

·       asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

·       atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

·       Projekta koordinators: Guntars Dārznieks

·       info@dialogs-ab.lv, 20484484, 67432343

Sīkāka informācija

 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lvwww.viaa.gov.lv  un www.dialogs-ab.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 


4. kārtā piedāvājam mācības neformālās izglītības programmās:

Izglītības programmas nosaukums, stundu skaits

Pasniedzēji

Nodarbību laiki

Kopējā mācību maksa* (EUR)

Līdz-maksājums 10%* (EUR)

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (ar priekšzināšanām); 60st.

Aigars Vintišs, Jolanta Račika

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

270.00

27.00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (bez priekšzināšanām); 80st.

Aigars Vintišs, Jolanta Račika

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

360.00

36.00

JAVA programmēšana; 40st.

Aigars Vintišs

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Digitālais mārketings (ievadkurss); 40st.

Tatjana Titareva

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (bez priekšzināšanām); 28st.

Iveta Mihailina

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

126.00

12.60

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (ar priekšzināšanām); 70st.

Arnis Puksts

1x nedēļā, darba dienā, plkst. 18.10-21.00

315.00

31.50

Kiberdrošība; 42st.

Arnis Puksts

1x nedēļā, darba dienā, plkst. 18.10- 21.00

189.00

18.90

Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem; 40st.   

Sandra Zeltiņa, Ilona   Varņecka, Larisa Gerasimenoka

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Produktu veidošana un pārdošana; 46st.

Sandra Zeltiņa, Inga Karlberga,

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

207.00

20.70

Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai; 24st.

Sandra Zeltiņa, Larisa Gerasimenoka, Rasma Urtāne, Inga Karlberga

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

108.00

10.80

Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā; 40st.     

Inga Karlberga, Larisa Gerasimenoka, Rasma Urtāne

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-17.00

180.00

18.00

Elektroenerģijas nozares terminoloģija angļu valodā; 60st.

Ainars Rendors

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

270.00

27.00

Profesionālā angļu valoda mehāniķiem; 80st.

Ainars Rendors

1-3 reizes nedēļā, darba dienu vakaros plkst. 18.10-21.00 un/vai sestdienās 9.00-12.00

360.00

36.00

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.